ČAGA , Inonotus Obliquus, Rezavec šikmý.

Čaga je druh choroše-houby, která roste na břízách má černý, nepravidelný povrch s hlubokými zářezy, připomíná hromádku spáleného uhlí. Čaga má tvar nádoru. Podle Paracelsovy nauky o analogiích by tedy měla při léčbě nádorů pomáhat. Existuje přibližně 150 druhů prozkoumaných a medicínsky používaných hub, ale Čaga se od nich šíří svého záběru zcela liší. Zvláštností čagy je, že získá tím více léčivých látek, v čím horších klimatických podmínkách vyrostla. Nejúčinnější je čaga ze Sibiře. Protože na Sibiři se musí přizpůsobit teplotám kolem -40 °C, což je náročné a vyprodukuje se tím více účinných látek. Čagu se zatím nepodařilo vypěstovat v umělých podmínkách, roste jen na živých břízách.

Po staletí se Čaga používala v lidovém léčitelství.  Popisované působení a výsledky byly natolik zajímavé, že se v první polovině minulého století Čaga stala předmětem moderních medicínských výzkumů a laboratorních testů, které potvrdily některé dřívější závěry. Výzkum pokračuje dodnes a výsledky jsou velmi překvapivé.

   Extrakt z Čagy byl podáván knížeti Vladimíru Monomachovi, který trpěl rakovinou rtů. (Kyjevské letopisy, 1082). V 16. století byl extrakt běžně používán proti “raku” a zánětům zažívacího traktu. Do oficiálních lékařských a léčebných postupů se za carského Ruska r. 1858 extrakt zavádí jako protirakovinnový lék. Z roku 1870 se dochoval záznam o exportu 8 tun Čagy z Ruska do Evropy. V r. 1955 byl po sérii klinických testů zaveden do medicínské praxe extrakt z Čagy pod názvem Befungin.  Befungin je koncentrovaný extrakt z Čagy. Je neprůhledný, velmi aromatický, lehce nahořklý, chutí může připomínat kávu.  V roce 2003 korejská firma vykoupila celou zásobu suroviny zpracovatelského závodu vyrábějícího Befungin a chtěla si přípravek vyrábět sama. Protože tradiční metodu zpracování a více než stoletou zkušenost se nahradit nedařilo, byla surovina prodána zpět.

      Během posledních desítek let probíhá ve světě, ale hlavně v Rusku, dalekosáhlý a podrobný výzkum léčivých účinků čagy. Výsledky výzkumů naznačují, že pomáhá při zlepšení a v mnoha případech i úplném vyléčení civilizační nemoci. Čaga léčí vysoký nebo naopak nízký krevní tlak, cukrovku, snižuje cholesterol, mírní alergie, ekzém, lupenku, působí příznivě na chronické bronchitidy a nemoci plic.  Nejvýraznější efekty byly pozorovány u onemocnění zažívacího traktu od lehkých zánětů, vředového onemocnění žaludku a dvanácterníku, ulcerózní kolitidy, crohnovy nemoci, hemeroidů až po onkologii zažívacího traktu. Statistiky kladného vlivu Čagy na různé nemoci vykazují vysoká čísla. Například chronické záněty byly vyléčeny z 60% až 97.7%. U infekcí horních cest dýchacích rychlost vyléčení přesáhla 50% oproti normálu s vykázanou účinností 80%.

 

SVĚTOVÉ STUDIE

Nejdelší a nejobsáhlejší analytické práce o Čaze prováděla Dr. Kirsti Kahlos, z Helsinské Univerzity, Finsko. Kahlos a její kolegové našli v extraktu různé druhy aktivních triterpenů. Nejaktivněji působící proti rakovinným buňkám pojmenovali inotodiol. Tým Dr. Kahlos také objevil látku betulin, která se do houby přemísťuje z břízy (hostitele) a další aktivní nespecifikované polysacharidy. Vědecký výzkum týkající se vlivu Čagy na lidský organizmus se dále soustředil na jeho přímé použití. Kahlos a jiní našli významné anti-rakovinné aktivity proti specifickým tumorovým systémům. Dále upozorňují na vysokou aktivitu proti virové chřipce. Čaga vykázala také protizánětlivou aktivitu s prospěšným působením na žaludek a trávící trakt. Další světové studie Čagy potvrdily antinádorovou aktivitu. V roce 1960 Národní institut Spojených států pro výzkum rakoviny přijal zprávu, která popisovala úspěšný postup léčení rakoviny v Austrálii pomocí extraktu z Čagy (Hartwell, 1971).Podle Reid (1976) Čaga snižuje bolest, zlepšuje kondici pacienta a odvrací slabost. Pokud je extrakt užíván v ranných stádiích choroby, může zastavit růst nádorů a je zvláště efektivní proti nádorům žaludku a prsu. Uvádí, že Chaga je velmi účinná v případě chronických zánětů zažívacího traktu a žaludku, včetně vředů. Jakmile pronikne kyselina betulinová dovnitř buněk, způsobí apoptosii (programovou buněčnou smrt) tumoru (Fulda, 1997). Noda (1997) objevil, že betulin obsažený v koncentrátu z Čagy, proti nádorovým buňkám pracuje vysoce selektivně. Zjistil, že vnitřní tkáň tumorů má obecně nižší pH než tkáň zdravá a betulinová kyselina je aktivní právě v těchto nižších úrovních pH.Rzymowska (1998) uvádí na základě studií provedených v Polsku, silné útlumové působení extraktu Čagy na růst novotvarů. Jiné studie uvádějí, že houba je bohatá na triterpeny, lanosterol a inotodiol právě tak jako na betulin a další steroly. Testy z těchto separací, pokud se týče jejich antinádororového působení, ukazují, že inotodiol byl nejaktivnější separací, která byla schopna 100% zničit rakovinné buňky Walker 256 a MCF-7. Dalším testováním separací bylo demonstrováno, že také několik jiných separací, kterým byly vystaveny karcinogenní buňky in vitro, byly účinné. U lanosterolu bylo zjištěno, že je proti Walker 256 neúčinný, ale byl schopen zabít 90% MCF-7 buňek. (Nelson, 2002)

 

ÚČINKY ČAGY

BLAHODÁRNÝ VLIV NA TRÁVICÍ TRAKT

Na trávicí trakt má Čaga mimořádně tonizující účinek, normalizuje jeho funkce a působí velmi efektivně při gastritidě, polypech a vředech (odborně doloženo). V Rusku se se na klinikách běžně používá proti žaludečním vředům a rakovině žaludku. (Raal, 2001). Vzhledem k tomu, že tyto účinky jsou zmapovány a dokladovány nejvíce a užívání Befunginu na tyto potíže je běžné, nebudeme jim dále věnovat pozornost.

 

ČAGA PROTI VYSOKÉMU A NÍZKÉMU TLAKU

Testy aplikace Čagy na zvířatech, která trpěla dědičnou hypertenzí a častým krvácením, vycházely s vynikajícími výsledky. Testované skupiny byly rozděleny na dvě části, jedné byl po dobu 2 týdnů podáván extrakt z Čagy a druhé nic. Po pěti hodinách nastal u skupiny 1 okamžitý pokles tlaku a stav se stabilizoval bez vedlejších efektů za 14 dní.Lidským pacientům s hypertenzí byly v rámci klinických testů po dobu 20 týdnů podávány preparáty Čagy, 30% pacientů přijímalo čistý extrakt a 70% v kombinaci s jinými prostředky. Bylo zjištěno, že Čaga dokáže výrazně zlepšit diastolický tlak a související symptomy (bolesti hlavy, závratě, únava a strnulost), které postupně zmizely bez vedlejších efektů. Jiné testy s pacienty s dědičnou hypertenzí, kteří přestali brát své léky, prokázaly po 4 týdnech aplikace Čagy extrémní zlepšení stavu. Závěr byl, že Čaga má velmi pozitivní a léčebný vliv na krevní tlak a dokáže odstranit i příbuzné problémy.

 

ČAGA PROTI ZÁNĚTŮM ŽIL A TROMBÓZE

Při aplikaci Čagy bylo testy ověřeno, že se snížila nadměrná akumulace krevních destiček v trombech, které se tím snáze rozpouštěly, byly posíleny membrány buněk červených krvinek a následně se rapidně snížil výskyt zánětů žil bez ohledu, kde se v organizmu nacházely. Bez vedlejších reakcí. (Morishige, 2002).

 

ČAGA NORMALIZUJE A PŘEDCHÁZÍ ALERGIÍM

Popis působení Čagy u alergií je velmi obsáhlý, vydal by na samostatný článek a proto se omezíme jen na několik faktů.Pokud byla testovaným subjektům podávána Čaga, byl léčivý účinek postupný, ale zřetelný. Čaga funguje jako výživa a opravář poškozeného orgánu a tím zlepšuje funkci imunitní regulace. Pacientům zmizely typické potíže (svědění, vyrážky a potíže s dýcháním). Snížily se vysoké koncentrace IgE v krvi. Byly katalyzovány metabolické procesy vyprodukováním kortizonu a zabráněno řetězovým alergickým reakcím. K oslabení orgánů nedošlo. Proces revitalizace byl postupný a spolehlivý, bez vedlejších účinků. Nejefektivnější byl s vhodně upravenou skladbou stravy společně s podáváním Čagy.

 

ČAGA JAKO PREVENCE PROTI RAKOVINĚ A METASTÁZÁM

Koncentrát obsahuje látky typu dvojsytných alkoholů ze skupiny triterpenů. Jde zejména o lanosterol, inoitodiol, obliquol a betulin, který je odvozen od (alfa)-lupanu a alkoholu lupeolu. Betulin není obsažen pouze v Čaze, vyskytuje se stopově v březové kůře i v jiných choroších rostoucích na břízách, např. v Březovníku obecném, ve slupkách lískových oříšků, v šípcích a některých kaktusech (Jakube a Jeschkeit 1976). Cytostatické účinky tohoto druhu vykazuje látka, která byla nazvána inotodiol. Chemicky jde o triterpen 1-hydroxy-22-ε(epsilon)-lanosterol (Reinach-Hirtzbach-Ourisson 1971), vzorec C30H50O2. Další triterpen čagy s cytostatickou aktivitou byl nazván obliquol, vzorec C30H50O (Kier 1961). Podle Šivrny obsahují preparáty čagy mj. kyselinu čagovou (směs huminových kyseli, složitějších než jsou huminové kyseliny půdy, a šest steroidních sloučenin. Droga obsahuje také polysacharidy a řadu neidentifikovatelných látek. Dnes je prokázán její preventivní a imunostimulační efekt, vytváří odolnost proti rakovině a také jsou odborně doloženy případy vyléčení. (Raal 2001). Výzkum a vývoj léků proti rakovině je vždy pod drobnohledem veřejnosti a tak jsou zdroje velmi opatrné na informace. V současné době se studie shodují na tom, že Čaga má vliv na zesílení a stabilizaci membrán karcinogenních buněk, čímž zabraňuje jejich rozšíření v organizmu. Dále redukuje rozšíření metastáz a je-li podávána s konvenčními protirakovinnými léky a při chemoterapii, eliminuje jejich nežádoucí vedlejší účinky a zesiluje jejich působení. Proto v současné době můžeme říci, že Čaga není univerzálním lékem na rakovinu, ale zpomaluje růst novotvarů a vývoj metastáz, snižuje bolesti, až do úplného zániku. Výrazně pozitivně se projevuje v počátečních stadiích onkologických onemocnění. Jiný zdroj (Hyesung, 2002) již tak zdrženlivý není a uvádí „epochální účinek Čagy proti rakovině dělohy, rakovině jater, rakovině prsu, žaludku, hypertenzi a diabetes".

 

ČAGA JAKO ADAPTOGEN

Čaga vykazuje všechny hlavní vlastnosti konceptu adaptogenu (Royal Medical Society) – je netoxická, bez škodlivých vedlejších účinků, její působení není omezeno na konkrétní orgány nebo tkáně a má celkově normalizující efekt. Čaga dokáže standardizovat funkce podstatné části organizmu, neumí však léčit všechny nemoci plošně. Je třeba si uvědomit, že žádná substance nemůže být čistá, být konečný všelék.

 

Preventivní vliv sibiřské čagy

Pravidelné užívání léčivé houby čagy je vynikající ochranou proti nemocem.

Imunitní systém se oslabuje nevhodným stravováním, různorodými přidanými potravinářskými látkami, pesticidy a herbicidy, očkováním, elektromagnetickou a mikrovlnou technologií, léky nebo stresem moderního života. Nelze zapomínat také na to, že děti do dvou let věku svého života mnohdy přijmou až 25 různých druhů očkování, ale v této době se právě buduje jejich imunitní systém.

Japonské studie ukázaly, že extrakty z čagy vykázaly nejvyšší antioxidační aktivitu ze všech studovaných léčivých hub.

Dále údaje z výzkumů na celém světě potvrzují, že sibiřská čaga obsahuje nejen mimořádnou hladinu antioxidantů, ale také širokou škálu léčivých složek, včetně specifických polysacharidů – glukanů. Proti volným radikálům působí účinněji než téměř všechny další známé antioxidanty, a to včetně borůvek a acai. Čaga se používá v čínské medicíně jako šen tonikum (Šen se nachází se v srdci, to nám poskytuje pocit míru, klidu a vyrovnanosti. Umožňuje nám správný pohled na naše životy a naše místo ve vesmíru) a jako imunně modulační (posilující, vyrovnávající, podpůrné a regulační) tonikum nejvyššího stupně.

Glukany výrazně zvyšují přirozenou imunitu a tím působí preventivně proti nemocem!

Jsou účinným prostředkem v boji s rakovinou, kardiovaskulárními chorobami, astmatem, artritidou, chronickými záněty, ekzémy, i dalšími kožními nemocemi. Jako podpůrný prostředek se používají při chřipkách, angínách a nachlazení. Snižují hladinu cukru a cholesterolu v krvi, upravují krevní tlak, regenerují játra, slinivku břišní, zlepšují a upravují střevní peristaltiku a tím odstraňují zácpu. Zároveň zvyšují fyzickou a psychickou kondici, jsou vhodným prostředkem proti stresu.

Léčivá houba čaga je bohatým zdrojem β-1,3-D glukanu!

Nejcennější je však protinádorová aktivita β-1,3-D glukanu kombinovaná s dalšími léky, která spočívá v posílení imunitního systému organismu. Zvýšením imunity má tělo dostatek sil nádor nejen zakonzervovat, ale často i zničit. Navíc u glukanů působí tzv. synergický efekt, který násobí účinky jednotlivých léčebných metod, zlepšuje vstřebávání účinných látek v organismu a tím i zlepšuje celý efekt léčby.

Vědecké výzkumy prokázaly, že specifické polysacharidy dokáží harmonizovat a normalizovat náš celý imunitní systém.

Sibiřská čaga nebojuje se specifickými nemocemi nebo jejich symptomy, nýbrž pomáhá tělu bojovat s nimi samo a zachovat jeho zdraví prostřednictvím jeho imunitního systému.

Čaga dokáže obnovit samoléčbu těla, jeho řádnou funkci a mezibuněčnou komunikaci. Vyžaduje, ale k projevení své účinnosti delší dobu (týdny až měsíce).

Čaga je a působí jako potravinová bylina s ohromným zdrojem energie. Obsahuje biologicky aktivní látky, jež jsou z fyziologického – výživového hlediska pro nás životně důležité. Houba Čaga má mnoho známých i zatím neobjevených vlastností užitečných pro naše zdraví. Vědcům se těžko hledá vysvětlení zejména pro schopnost Čagy zlepšit stav pacientů trpících autoimunitními onemocněními, protože to v podstatě odporuje současným lékařským znalostem o imunitě. Zatím zůstává velkou hádankou, jakým způsobem může ČAGA posilovat imunitu a zároveň přinášet úlevu pacientům trpícím např. alergií, astmatem či revmatoidní artritidou a dalšími.

Čaga a extrakt z ní jistě není konečným všelékem. Kouzelný elixír, který vyléčí každého a ihned, dosud vynalezen nebyl. Aby se dostavil očekávaný efekt, potřebuje Čaga na svůj projev čas – jako všechny procesy v přírodě. Mnohatýdenní kůra není nic neobvyklého. Ale výsledky jsou přesvědčivé a na závěr je můžeme shrnout takto: O Čaze se již po staletí ví, že zvyšuje životaschopnost. Podporuje klíčové systémy organizmu a blahodárně působí na hlavní orgány. Stimuluje imunitní systém a působí proti některým nádorům a jejich metastázám. Působí na žaludek a plíce, na zánětlivé procesy, vředy a tiší bolest. Zlepšuje metabolismus na buněčné úrovni a tím zvyšuje odolnost organizmu. Jako vedlejší efekt zlepšuje funkci nervového systému, lidově řečeno "posiluje nervy a mozek". Je velmi aktivní při onemocněních trávicího traktu a hemeroidech, srdce a oběhového systému, hypertenzi a hypotenzi, zánětech žil a trombóze, je silnou prevencí proti metastázám a rakovině, působí jako adaptogen a imonomodulátor. Působí při ekzémech, lupence a alergiích.

 

SHRNUTÍ  ÚČINKŮ ČAGY

- imunně modulační účinky ,  nedostatečnou imunitu imunitu posiluje a nadměrnou oslabuje  (autoimunní poruchy, lupenka, systémový lupus, revmatoidní artritida.....)

- antivirové a antibakteriální účinky

- zánět žaludku, dvanácterníku či střev

- rakovina žaludku

- rakovina prsu a děložního čípku

- onemocnění slinivky a sleziny

- hepatoprotektivní účinek - chrání jaterní buňky před poškozením toxickými látkami a zlepšuje funkci  jater

- zánět a rakovina jater

- žaludeční vředy

- cukrovka - snižuje hladinu glukózy a zvyšuje hladinu inzulinu

- léčba lupénky, ekzémů a dalších kožních onemocnění

- autoimunitní onemocnění

- Crohnova choroba

- posílení nervového systému - inhibuje enzym acetylcholinesterázu v mozku a zlepšuje kognitivní  funkce  jako paměť a učení

- analgetický účinek (snižuje bolest)

 

UŽIVATELSKÉ FORMY ČAGY

 Nejzákladnější formou je samotná sušená rostlina k přípravě čaje, tinktura a tablety, ale nejunikátnější a velmi účinný přípravek je již zmiňovaný Befungin připravený šetrným způsobem vodní macerace a koncentrovaný  speciální technologií.

 

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Bylinkářství Radost s.r.o., Lešetín I 217/3, 76001 Zlín, IČ: 27669939.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Bylinkářství Radost s.r.o., Lešetín I 217/3, 76001 Zlín, IČ: 27669939.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.